Privacyverklaring

Klik hier voor onze Privacyverklaring.

Als u vragen hebt in verband met ons gebruik van uw persoonsgegevens op grond van deze Privacyverklaring, kunt u contact opnemen met (i) GDPR Afdeling van BNP Paribas Fortis Factor N.V. via mail privacy@bnpparibasfortisfactor.com of via schrijven naar het volgend adres: BNP Paribas Fortis Factor N.V., Afdeling GDPR, P.J. Brepolsplein 41, 2300 Turnhout; of (ii) de Data Protection Officer (DPO) via mail FBBE.DPOBELGIUM@bnpparibasfortis.com of via schrijven naar het volgende adres: BNP Paribas Fortis N.V., Data Protection Officer – Risk BNP Paribas, Warandeberg 3, 1000 Brussel