KLOKKENLUIDERSREGELING MELDINGSFORMULIER

 

Dit formulier behandelt geen commerciële klachten. Als u ontevreden bent of een klacht wilt melden, kunt u zich wenden tot uw gebruikelijke gesprekspartner of het daartoe bestemde formulier gebruiken.

Groepsregeling voor klokkenluiders

BNP Paribas Fortis verbindt zich ertoe de wet- en regelgeving strikt na te leven en de regels in de Gedragscode van de Groep te doen toepassen.

De klokkenluidersregeling van BNP Paribas Fortis Factor valt onder de verantwoordelijkheid van de afdeling Professional Ethics van de functie Compliance.

Via de klokkenluidersregeling, die toegankelijk is vanaf deze pagina, kunt u informatie melden over een misdaad of strafbaar feit, een bedreiging of een nadeel voor het algemeen belang, een schending of poging tot verzwijging van een schending van het toepasselijke en dwingende recht (wetten, verordeningen ...) of een schending van de Gedragscode van de BNP Groep.

Onafhankelijke deskundigen (Aanspreekpunten) behandelen de meldingen vertrouwelijk en conform de geldende regelgeving.

Klokkenluiders genieten bescherming tegen het risico op represailles zoals bepaald in de plaatselijke wetgeving.

Misbruik van de regeling kan de melder blootstellen aan (disciplinaire) sancties of vervolging. 

Om uw meldingen te kunnen behandelen, verzamelt en bewerkt BNP Paribas Fortis Factor informatie en persoonlijke gegevens van u. Voor meer info kunt u de nota over persoonlijke data raadplegen.

 

VAAK GESTELDE VRAGEN

Wanneer doet u een melding ?

Wanneer u reden hebt om aan te nemen dat de wet of de gedragscode van BNP Paribas werd geschonden, of bij een bedreiging of gevaar voor het algemeen belang.

Hoe doet u een melding ?

Bent u een externe derde: gebruik het formulier op deze pagina. Bent u medewerker (intern of extern): volg de link op de intranetpagina van uw entiteit.

Kan mijn melding anoniem gebeuren ?

Ja, de melding kan anoniem gebeuren. Toch raden wij aan om bepaalde informatie te verstrekken zodat ons Aanspreekpunt contact met u kan opnemen.

Word ik op de hoogte gebracht van het gevolg dat aan mijn melding wordt gegeven ?

Na ontvangst van de melding krijgt u een ontvangstbewijs. U kunt vragen krijgen om het onderzoek op de juiste manier uit te voeren. Na afloop van het onderzoek wordt u op de hoogte gebracht van de voortgang van de behandeling van uw melding.

Is de vertrouwelijkheid gegarandeerd ?

Ja, de Aanspreekpunten zijn opgeleid om meldingen vertrouwelijk te behandelen en ze nemen daarvoor passende maatregelen.

 

KLOKKENLUIDERS MELDINGSFORMULIER

 


WANNEER DEED HET INCIDENT ZICH VOOR?

De verantwoordelijke bij Human Resources of Compliance zal u zo snel mogelijk contacteren om de precieze feitelijke informatie en de bewijsstukken waarover u beschikt te verzamelen.

De hier opgevraagde gegevens laten de Groep BNP Paribas toe om uw vraag te behandelen.
De velden (*) zijn verplicht. Meer informatie over de opgevraagde gegevens en uw rechten: richtlijn voor gegevensbescherming.