FAQ

Hoe moet ik de simulatietool gebruiken?

U brengt 90% of 80% in van het bedrag van de openstaande factuur of facturen waarop u een voorschot zou willen bekomen. Vervolgens duidt u aan op welke termijn uw klant(en) dit bedrag moet betalen. Nadat u op 'berekenen' heeft geklikt, ziet u de kost die u aangerekend krijgt voor de opvolging, verzekering en bevoorschotting van dit bedrag (bevoorschottingskost berekend voor de periode zoals door u aangegeven).

Wat is het verschil tussen Easy2Cash en een krediet bij de bank?

Net zoals bij een bankkrediet, biedt Easy2Cash oplossingen voor uw financiële behoeftes. Het verschil is echter dat Easy2Cash gebaseerd is op uw openstaande verkoopfacturen en u een bredere oplossing biedt. Wij verzorgen voor u namelijk de opvolging, inning en risicodekking van uw facturen.

Kan ik mijn contract opzeggen wanneer ik dat wens?

Rekening houdend met een opzegtermijn van één maand, kunt u op elk moment uw contract opzeggen. Alle facturen die op dat moment nog openstaan, zullen verder behandeld worden zoals in het contract vermeld staat.

Welke stappen moet ik ondernemen om mijn financiering te ontvangen zodra het contract getekend is?

Zodra u het contract getekend heeft, zult u uw persoonlijke logingegevens voor de Client Manager tool ontvangen. Via deze tool kunt u uw factuurgegevens uploaden nadat u voor elke nieuwe klant een kredietlimiet heeft aangevraagd. Vervolgens stuurt u een kopie van de facturen en eventueel bijkomende documenten. Uw financiering wordt geactiveerd binnen 24 uur na onze interne controle. De online tool kan ook gebruikt worden om de status van uw facturen op te volgen.

Wat is inbegrepen in mijn pakket?

De diensten die inbegrepen zijn in uw pakket, hangen af van het pakket (First of Premium):

  • 80/90% financiering van uw gecedeerde facturen
  • opvolging en inning van de facturen
  • bescherming tegen niet-betaling van uw facturen
  • een online management tool
  • 15/30 facturen per maand
  • 10/20 klanten.

Wanneer u extra facturen wilt cederen of meerdere klanten toevoegen, zal hiervoor een supplement aangerekend worden.

Is er een minimumfinanciering?

Er is geen minimumfinanciering, maar om ten volle te genieten van onze diensten, raden wij u wel aan om een behoefte boven €2.000 te hebben.

Kan ik overschakelen van een Easy2Cash First naar een Premium?

Als uw financieringsbehoefte boven €50.000 groeit, kunt u contact opnemen met ons om een upgrade naar Easy2Cash Premium te bekijken.

Mijn activiteit is seizoensgebonden en ik verstuur dus niet elke maand facturen. Is Easy2Cash ook voor mij een goede oplossing?

Ook voor u kan Easy2Cash zeker een goede oplossing zijn. Tijdens de maanden dat u geen facturen cedeert, betaalt u slechts een verlaagd maandelijks tarief voor de opvolging van uw bestaande facturen.

Komen al mijn klanten in aanmerking?

Belgische en Nederlandse klanten met een goedgekeurde kredietlimiet worden toegestaan in Easy2Cash. Particulieren, overheidsdebiteuren en bedrijven waarin u een belang heeft (direct of indirect) worden niet aanvaard.

Komen al mijn facturen in aanmerking?

Er zijn beperkingen. Volgende facturen worden niet aanvaard: Facturen waarvoor geen kopie factuur of bijkomend document werd aangeleverd, facturen die later dan 20 dagen na factuurdatum gecedeerd worden, facturen met betalingsvoorwaarden die 90 dagen overschrijden, voorschotfacturen, schijvenfacturen, facturen die betwist zijn, facturen die opgemaakt zijn voor de start van de overeenkomst.

Wat als ik meer facturen of klanten heb dan voorzien zijn in het pakket?

Het is geen enkel probleem om extra facturen over te dragen of extra klanten op te nemen. Er zal u een eenmalige kost aangerekend worden.

Wat wordt er bedoeld met een flexibel tarief?

Er wordt u maandelijks een forfait aangerekend in functie van de activiteit van de desbetreffende maand. Het Easy2Cash product laat uw onderneming toe om te groeien en dit met een tarief dat flexibel is. Indien uw onderneming klant is bij BNP Paribas Fortis kunt u online testen of u in aanmerking komt en u ontvangt onmiddellijk een voorstel, inclusief tarief, aangepast aan uw behoefte. Indien u nog geen klant bent bij BNP Paribas Fortis, kunt u ons via het contactformulier contacteren of rechtstreeks met een agentschap in de buurt contact opnemen. 

Moet ik de betalingsvoorwaarden op mijn facturen aanpassen?

Nee, u kunt de betalingsvoorwaarden behouden die u heeft afgesproken met uw klanten. Facturen met een betalingstermijn die langer is dan 90 dagen worden niet aanvaard door ons.

Hoe kan ik een klacht indienen?

U kunt uw klacht indienen via de BNP Paribas Fortis Factor website.

Wat verandert er voor mijn klanten?

Niet veel. Het belangrijkste wat verandert, is dat ze de facturen die u aan ons overdraagt, moeten betalen aan BNP Paribas Fortis Factor NV.

Wie stuurt de factuur naar mijn klant?

U stuurt nog steeds de originele factuur naar uw klant. Op de factuur dient u de cessietekst te vermelden zodat uw klant op de hoogte is aan wie hij de factuur moet betalen.

Hoe weet ik of Easy2Cash een goede oplossing is voor mijn onderneming?

Indien uw onderneming klant is bij BNP Paribas Fortis kunt u online testen of Easy2Cash een goede oplossing is voor uw onderneming. Indien u nog geen klant bent bij BNP Paribas Fortis, kunt u ons via het contactformulier contacteren of rechtstreeks met een agentschap in de buurt contact opnemen. Tijdens de kantooruren kunt u ook steeds contact opnemen met het Easy2Cash-team, zij kunnen al uw vragen m.b.t. Easy2Cash beantwoorden.

Hoe kan ik intekenen op Easy2Cash?

U moet eerst de online test uitvoeren om te controleren of Easy2Cash aan uw behoeften voldoet. Wanneer u in aanmerking komt, direct of na analyse door onze Easy2Cash-adviseurs, hebt u toegang tot uw registratieplatform om juridische informatie en "Know-your customer" gegevens over uw bedrijf met ons te delen. Aan het einde van deze stap kunt u uw Easy2Cash-contract zien. In de meeste gevallen kunt u uw contract en het formulier 'Uiteindelijke Begunstigde' elektronisch ondertekenen. U moet ook het machtigingsformulier ondertekenen. Zodra uw dossier compleet is, wordt u geïnformeerd over de acceptatie van uw dossier.

Hoe wordt er bepaald of mijn onderneming in aanmerking komt?

Aan de hand van een combinatie van de vragen in de online test en gegevens over uw onderneming die publiekelijk en bij BNP Paribas Fortis beschikbaar zijn.